Home News

News

Informacione te dobishme per biznesin tuaj, nga regjistrimi fillestar, mbajtja dhe te gjitha informacionet e nevojshme per te mbajtur biznesin.

Eurostat publikon çdo vit raportin mbi nivelin e çmimeve të qirave, për të bërë një krahasim objektiv të kostove të jetesës për individët që punojnë jashtë vendit. Për hartimin e këtij raporti janë pyetur agjencitë e pasurive të paluajtshme në vendet përkatëse. Në krahasim me një vit më parë,...
Avokat “falas”, kushtet që duhet të përmbushni për të përfituar ndihmën juridike sipas draftit të ri Individë të caktuar jo në pak raste mund të ndodhen në kushtet kur nuk përballojnë dot pagesën e një avokati për një çështje civile ose administrative. Në këto kushte është vetë shteti që siguron...
Qeveria ka bërë tashmë publike në Fletoren Zyrtare se si do të përfitojnë bizneset e vogla, personat me ndihmë ekonomike dhe ata që kanë një pagesë papunësie nga paketa e shpëtimit anti Covid-19. Fondi në dispozicion për këto kategori është pesë miliardë e tetëqind e pesëdhjetë milionë lekë...
Një kompleks me qindra vila luksoze në Turqi po rrënohet pasi askush nuk ka interes që t’i blejë, ndërsa kompania që i ka ndërtuar ato, ka falimentuar. Këto Vila janë ndërtuar në disa kodra të bukura në rrethina frymëzuar nga Disney. Megjithatë këto 732 vilat në rajonin Bolu kanë...
Si të nisni biznesintuaj Paketë për vetëpunësimin e të rinjve A zotëroni gjithçka që nevojitet për t’u vetëpunësuar? Ç’kuptojmë me vetëpunësim? A është vetëpunësimi zgjedhja e duhur për ju? Krijimi i ideve të biznesit. Kërkimi i informacionit dhe krijimi i rrjeteve. Analiza e tregut. Burimet njerëzore . Shpenzimet fillestare dhe raportet...
Të gjitha kompanitë (të huaja ose jo), që janë të regjistruara në regjistrin tregtar dhe paguajnë TVSH, janë subjekt i tatimit mbi fitimin. Fitimi i tatueshëm për periudhën tatimore përcaktohet në bazë të bilancit dhe shtojcave të tij, të cilat duhet të jenë në përputhje me ligjin "Për kontabilitetin", me...
Tё punosh nё Gjermani si i huaj nga njё vend jashtё BE? Kjo nuk ёshtё kaq e thjeshtё. Gjermania asnjёherё nuk e ka parё veten si vend emigracioni. Por ndёrkohё mungojnё 1.2 milionë punonjёs tё kualifikuar. Suhl ёshtё njё qytet i vogёl nё mes tё Gjermanisё. Ai ndodhet nё landin...
Bizneset qe duhet te dorezojne edhe auditimin ligjor nga ekspertet kontabel, cilat jane kushtet qe duhet te plotesojne sipas legjislacionit Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare (ndryshuar shkronja “c”, me ligjin nr. 47/2016, datë 28.4.2016) Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të...
Ndërtimi dhe tregu imobiliar në vend është shtylla e ekonomisë, mbi të cilën mbështeten pjesa më e madhe e sektorëve të tjerë. Nëse bëjmë një krahasim mes vitit 2003 dhe sot, do të vërejmë se niveli i pagave, aftësia blerëse dhe kosto e jetesës ka pësuar një ndryshim rrënjësor....
Të gjithëve na ka ndodhur që kur e kemi treguar kartën tonë të identitetit, apo pasaportën para miqve ta fshehim fotografinë tonë. Ose edhe miqtë e kanë tentuar diçka të tillë. Përse nuk mund të qeshësh në fotot për pasaportë? Sipas faqes së internetit të Regjistrit Kombëtar të Identifikimit dhe...