Home News

News

Informacione te dobishme per biznesin tuaj, nga regjistrimi fillestar, mbajtja dhe te gjitha informacionet e nevojshme per te mbajtur biznesin.

Nga dita e mërkurë, 1 prill, qeveria ka vendosur që të gjitha pensionet rriten në masën 2.3 për qind. Këshilli i Ministrave ka miratuar indeksimin, në masën 2.3 për qind, të të gjitha kategorive të pensioneve në Republikën e Shqipërisë. Sipas këtij vendimi, rriten në këtë masë pensionet e pleqërisë,...
Tё punosh nё Gjermani si i huaj nga njё vend jashtё BE? Kjo nuk ka qenë deri tani kaq e thjeshtё. Gjermania asnjёherё nuk e ka parё veten si vend emigracioni. Por ndёrkohё mungojnё 1.2 milionë punonjёs tё kualifikuar. Kush ka punё, mund tё vijё Gati 11 milionё njerёz pa pasaportё...
Një njeri i panjohur po ua paguan borxhet të varfërve në Tuzla, të Turqisë por askush nuk po e gjen se kush është ky person. Njeriu misterioz u ka lënë këtyre familjeve zarfa me lekë poshtë derës, në një kohë kur varfëria ka “pushtuar” Turqinë aziatike së fundmi. Dikush erdhi dhe...
Dorezimi i bilancit online Depozitimi i pasqyrave financiare dhe raporteve te auditit Dorezimi i pasqyrave financiare tek Qkr behet vetem online brenda dates 31 korrik tek portali E Albania Për te dorezuar bilancin online, duhet te logoheni ne portalin E-Albania dhe me pas kerkoni vjalen bilanc ne kutine e kerkimit. Nese keni...
Ambasada e SHBA-së në Tiranë ka njoftuar datën se kur bëhen publike përgjigjet e Lotarisë Amerikane. Të gjithë aplikantët do të mund të kontrollojnë nëse janë të përzgjedhur në datën 7 maj. Përzgjedhja është rastësore përmes një shorti kompjuterik, ndërsa nuk ka asnjë tarifë për tu paguar. “Duke filluar nga 7...
 Ketu do te gjeni ne menyre të  përmbledhur informacion dhe dokumentacionin që duhet të plotësohet nga një subjekt gjatë eksportit të mallrave ne Shqipëri. Proçedurat e Eksportit kryhen në bazë të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë sipas neneve 181-182. Palët e përfshira në procedurat doganore të eksportit janë organet...
Adresa dhe numri i telefonit te Drejtorise se Bujqesise Tirane Drejtoria e Bujqësisë Tirane: Adresa: Rr: Siri Kodra Nr.89 Tel/Fax: 042252975 Cel: 0682052451 Personi i kontaktit: Fatime Goga
Vlera minimale per qirate per ndërtesat që përdoren për qëllime banimi dhe biznesi në Tirane dhe qytete te tjera të vendit. Qeraja per dyqanet dhe apartamentet formula dhe referenca Per nje dyqan ne Tirane: Vlera minimale mujore, për metër katror sipërfaqe ndërtese të dhënë me qira, është e barabartë me...
Bizneset qe duhet te dorezojne edhe auditimin ligjor nga ekspertet kontabel, cilat jane kushtet qe duhet te plotesojne sipas legjislacionit Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare (ndryshuar shkronja “c”, me ligjin nr. 47/2016, datë 28.4.2016) Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të...
Biznesi i vogel me apo pa TVSH, duhet te dorëzoje online brenda dates 10 shkurt 2017 Tatimin e thjeshtuar mbi fitimin.  Dorezimi i tatimit te thjeshtuar mbi fitimin behet online ne faqen e tatimeve. Ne rubriken e deklarimeve zgjidhet menuja Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin. Tek deklaratat e padorezuara zgjidhet...