Tatimit mbi të Ardhurat Personale nga Punësimi Tatimit mbi të Ardhurat Personale nga Punësimi Tatimit mbi të Ardhurat Personale nga Punësimi

0
42

Data 01.04.2022 I nderuar Tatimpagues, Ju njoftojmë se në zbatim të ligjit nr. 113/2021 datë 25.11.2021, për një ndryshim në ligjin Nr.8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar se norma tatimore mujore për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi ka ndryshuar, me efekt nga data 01.04.2022 sipas tabelës referuese:

Vendim Nr.158, datë 12.03.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, vendosi paga bazë mujore për punonjësit në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person juridik/fizik, vendas apo i huaj, të jetë 32 000 (tridhjetë e dy mijë) Lekë.

Previous articleKy eshte njeriu më i pasur në Kinë, nuk do ta besoni cili eshte biznesi i tij

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.