Shtimi dhe heqja e punonjesve

0
998

Ndryshimet e punonjesve. Data e fillimit dhe data e mbarimit. Deklarimet e punonjesve online

Data e Regjistrimi ose shtimi i punonjesve (punemarresve) prane nje biznesi, behet te pakten dy dite me mbrapa nga dita e regjistrimit. Pra nese sot dt 1. 1.2016 ke vendosur te punesosh dike, nuk duhet ta shkruash si date e fillimit te punes para dates 3.1.2016

Heqja e nje punemarresi nga punedhenesi behet jo me shume se 10 dite para dates se sotme te cregjistrimit. Pra nese sot 30.1.2016 vendos te heqesh nje punetor nga sigurimet, nuk .und ta shenosh dt e mbrimit te punes me perpara dates 20.1.2016. 

Nese nuk respektohen keto rregulla,subjekti merr 10.000 leke gjobe

Per .e shume ketu

Previous articleSi te eksportosh ne Shqiperi
Next articleDeklarimet online – videot e tatimeve ne Youtube