Kontrollo kontributet shoqerore dhe shendetesore online

0
3354

Si kontrollohen kontributet online?

Jeni të sigurt që punëdhënësi po i paguan kontributet tuaja?

Me ane te portalit E-Albania të gjithë të punësuarve mund të kontrollojnë nëse punëdhënësi i tyre i ka deklaruar kontributet. Jo duke pyetur në zyra, apo duke pritur në radhë, as duke bërë kërkesa apo dorëzuar dokumente, por menjëherë online përmes portalit qeveritar e-albania.

Procedura është e thjeshtë dhe mund të ndiqet në çdo kohë. Nese jeni regjistruar fillimisht ne portalin E-Albania.

Pasi te keni bere login ne faqen E-albania, zgjidhni opcionin Deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punemarresit, ose klikoni direkt ne : https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=4429

Previous articleFormulari i deklarimit te punonjesve ne Shkp (Modeli i ri 2017)
Next articleDeklarimi vjetor i tatimit te thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel