Kontrata e qerase shembull

0
6350


Kontrate qeraje shembull per dyqane magazina lokale marre nga nje agjensi imobiliare
Si perpilohet nje kontrate qeraje per shtepi me qera dyqane etj..
kontrate per qera
kontrate qeraje shembull
kopje kontrate qeraje