Drejtoria e bujqesise Tirane

0
1637

Adresa dhe numri i telefonit te Drejtorise se Bujqesise Tirane

Drejtoria e Bujqësisë Tirane:

Adresa: Rr: Siri Kodra Nr.89
Tel/Fax: 042252975
Cel: 0682052451
Personi i kontaktit: Fatime Goga