Deklarimi vjetor i tatimit te thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel

0
1473

Biznesi i vogel me apo pa TVSH, duhet te dorëzoje online brenda dates 10 shkurt 2017 Tatimin e thjeshtuar mbi fitimin. 

Dorezimi i tatimit te thjeshtuar mbi fitimin behet online ne faqen e tatimeve. Ne rubriken e deklarimeve zgjidhet menuja Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin. Tek deklaratat e padorezuara zgjidhet deklarata e vitit te kaluar, ne rastin tone 2016. Behet plotesimi i te dhenave me te ardhurat dhe shpenzimeve totale te vitit dhe do te dale automatikisht fitimi apo humbja. 

Vini re cdo biznes ne xhiron vjetore 5 milion leke, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin do ti dale automatikisht zero, asnje detyrim per te paguar. 

Procedura eshte e thjeshte dhe mund te plotesohet vete apo me ndihmen e nje ekonomisti. 

Nese keni nevoje per ndihme na kontaktoni ne fb: 

www.facebook.com/biznesi.al

Previous articleKontrollo kontributet shoqerore dhe shendetesore online
Next articleDorezimi i pasqyrave financiare, bilancit 2016 online