Deklarimet online – videot e tatimeve ne Youtube

0
552

Te gjitha deklarimet online me video do ti gjemi ketu.

Video informuese nga tatimet mbi mënyrën e përdorimit të sistemit të deklarimit elektronik E-Filing. Këto video do të përditësohen sa herë që do të ketë zhvillime të reja. Shumë shpejt do të publikohen edhe manualet e reja të përdorimit.

Sistemi i ri informatik tatimor ose sistemi i ri i deklarimit tatimor