Home News Page 13

News

Informacione te dobishme per biznesin tuaj, nga regjistrimi fillestar, mbajtja dhe te gjitha informacionet e nevojshme per te mbajtur biznesin.

Cdo biznes i cili regjistrohet per here te pare duhet te konsultohet me zyren e tatimpaguesit per te evituar gjobat nga tatimet.