Google search engine
Home Keshilla

Keshilla

Keshilla te vlefshme per biznesin tuaj, menyra te ndryshme per te lehtesuar ecurine e biznesit tuaj gjate gjithe fazave te tij si dhe ne arritjen e suksesit.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar në rubrikën e saj të këshillimit për mënyrën si bëhet përditësimi i të dhënave nga personat fizikë dhe juridikë. Personat fizikë dhe juridikë ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare vetëm pas regjistrimit të tyre, në përputhje me ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të...
Të gjithë e dimë sa shumë konkurrencë ka në fushën profesionale. Në këtë fushë shihet mjaft mirë se të gjithë janë aty për qëllime personale, nëse doni të ecni përpara me biznesin tuaj duhet të tregoheni të "pamëshirshëm". Suksesi i biznesit tuaj është i lidhur ngushtë me krijimin e...
Cdo biznes i cili regjistrohet per here te pare duhet te konsultohet me zyren e tatimpaguesit per te evituar gjobat nga tatimet.