Biznes i vogel me TVSH

0
848

Kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në: kur qarkullimi vjetor i veprimtarisë ekonomike është mbi vlerën 5,000,000 lekë.
Shkalla standarde e tatimit mbi vlerën e shtuar për furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, e cila aplikohet si një përqindje e vlerës së tatueshme, është 20 për qind.

Me teper ketu

Previous articleBiznesi i madh – tatimi mbi fitimin
Next article 7 arsye pse bizneset deshtojne